BIP

Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
Aktualności
2020-06-01

Zarządzenia dotyczące programu duszpasterskiego
diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w czasie epidemii

Etap III - Odnowa

Wprowadzenie
Tegoroczna uroczystość Zesłania Ducha Świętego przynosi nam szczególną nadzieję w sytuacji zmagania z trwającą wciąż w naszym kraju epidemią. Po okresie ograniczeń, które radykalnie wpłynęły na życie Kościoła na świecie i w naszej ojczyźnie, pojawiają się warunki powrotu do coraz pełniejszego udziału w chrześcijańskim życiu. Widzimy w tym znak spełniającej się Bożej obietnicy, zawartej w proroctwie Ezechiela, która towarzyszy diecezjalnemu programowi duszpasterskiemu w tym szczególnym okresie: Zgromadzę was na nowo (Ez 11,17).
Jak wiadomo, w programie duszpasterskim wyznaczone zostały trzy etapy, uzależnione od obowiązujących przepisów sanitarnych: etap I - Możliwość, etap II - Zachęta oraz etap III - Odnowa. Po dyskusji podczas wideokonferencji z księżmi dziekanami i po uwzględnieniu aktualnych wytycznych władz państwowych1 przechodzimy do etapu III, który rozpocznie się 1 czerwca br.

Realizacja etapu III
Najistotniejsze dla działalności parafii normy sanitarne dotyczą następujących kwestii:
W kościołach i kaplicach nie obowiązuje limit gromadzących się osób (Rozporządzenie Rady Ministrów § 15 ust. 8).
Wierni mają jednak obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego także podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie duchowni i to tylko w trakcie sprawowania liturgii (§ 18 ust. 1 pkt 3).
Dozwolone są zgromadzenia plenerowe do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny (§ 15 ust. 8).

W związku z tym, z dniem 1 czerwca br. odwołuję dyspensę z 14 marca br. dotyczącą obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Powracamy zatem do obowiązujących w prawie kościelnym zasad (por. kan. 1247 i 1248 Kodeksu Prawa Kanonicznego), od przestrzegania których zwolnione są jedynie osoby chore, w podeszłym wieku, przebywające na kwarantannie czy też z innych ważnych przyczyn niezdolne do fizycznej obecności na Mszy św.
Na obecnym etapie należy przestrzegać następujących wytycznych w poszczególnych obszarach duszpasterstwa. Zmieniają one bądź uzupełniają dotychczasowe przepisy diecezjalne.

1. Katecheza parafialna
a) Spotkania grup parafialnych oraz spotkania formacyjne można organizować w kościołach lub w salkach parafialnych z zachowaniem obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz odpowiedniego dystansu. W spotkaniach może uczestniczyć także młodzież i dzieci (ministranci, grupy oazowe, KSM itp.).
b) Na prośbę rodziców i za zgodą proboszcza możliwe jest przygotowanie i udzielenie dziecku sakramentów pokuty i pojednania oraz I Komunii św. indywidualnie lub w małej grupie. Czas przygotowań nie może być krótszy niż miesiąc. Program formacji powinien zawierać treści programowe katechezy szkolnej i parafialnej wymaganej do formacji eucharystycznej dzieci w diecezji. Należy pamiętać, że rodzice mają prawo zaczekać z eucharystycznym przygotowaniem swoich dzieci do czasu ustania epidemii. Powrót do grupowego sposobu przygotowania i celebrowania I Komunii św. będzie możliwy po otwarciu szkół i rozpoczęciu zajęć z religii w szkole.
c) Na prośbę rodziców i młodzieży możliwe jest przygotowanie do bierzmowania. Należy je przeprowadzić według programu i zasad diecezjalnych z zachowaniem norm sanitarnych.
d) Możliwe jest przygotowanie do bierzmowania osób dorosłych. Należy je przeprowadzić w wyznaczonych dekanatach: Głogów - NMP Królowej Polski, Gorzów Wlkp. - Katedra, Kostrzyn nad Odra, Lubsko, Pszczew, Sława, Sulęcin, Świebodzin - NMP Królowej Polski, Zielona Góra - Podwyższenia Krzyża Świętego. Formacja powinna trwać od czerwca do sierpnia i przebiegać według obowiązującego programu diecezjalnego. Uroczystość bierzmowania odbędzie się 7 września br. (poniedziałek) w parafii katedralnej w Gorzowie Wlkp. Informację o terminach i miejscu spotkań z kandydatami należy przesłać do 15 czerwca do Wydziału Nauki Katolickiej.

2. Sprawowanie sakramentów i sakramentaliów
Z zachowaniem przez celebransa zasad higieny opisanych w poprzednich zarządzeniach w sprawowaniu sakramentów świętych należy uwzględnić, co następuje:

a) Eucharystia
Służby liturgicznej nie obowiązują ograniczenia wieku.
Dzieci mogą uczestniczyć we Mszy św. bez opieki rodziców.
Przypominamy, że dopuszczalne są dwie formy przyjmowania Komunii św. - na rękę i do ust. Osoby przyjmujące Komunię św. na rękę obowiązane są do spożycia Eucharystii w obecności szafarza bezpośrednio po jej otrzymaniu.
Szafarze Komunii św. są zobowiązani do zachowania szczególnej higieny i dezynfekcji rąk.
Przywrócona zostaje posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., ale tylko w zakresie pomocy przy jej rozdzielaniu w kościołach.
Przebywający na zewnątrz świątyń mają mieć zasłonięte usta i nos albo zachować zasadę dystansu co najmniej 2 metrów.
Śpiew suplikacji na zakończenie Mszy św. można zastąpić stosownym wezwaniem w modlitwie wiernych lub inną formą modlitwy o zachowanie od pandemii, suszy i innych klęsk.
Z uwagi na zniesioną dyspensę od uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, należy zachować roztropność odnośnie transmisji internetowych.
b) Pokuta i pojednanie
W parafiach należy organizować codzienny dyżur spowiedniczy.
Należy przypomnieć wiernym o obowiązku spowiedzi i Komunii wielkanocnej oraz zachęcać do korzystania z tych sakramentów.

c) Komunia chorych, Wiatyk i sakrament chorych
Chorych z posługą sakramentalną mogą odwiedzać jedynie kapłani na prośbę zainteresowanych.
Podczas sprawowania posługi należy zachować obowiązek używania maseczki ochronnej przez celebransa oraz zasady higieny opisane w rozporządzeniu z dnia 26 marca br.

d) Małżeństwo
Kursy przedmałżeńskie należy organizować w każdym dekanacie według wytycznych Wydziału Duszpasterstwa Rodzin.
Należy wznowić działalność parafialnych poradni rodzinnych. Doradcy rodzinni prowadzą spotkania z narzeczonymi z zachowaniem zasad sanitarnych.
Od 1 czerwca obowiązują nowe wzory dokumentów przedślubnych. Protokół podstawowy dostępny jest w Księgarni św. Antoniego, a pozostałe formularze na stronie https://kancelaria.diecezjazg.pl/

e) Pogrzeb
Dozwolone są wszystkie liturgiczne formy pogrzebu.

3. Obchody Bożego Ciała
Tegoroczna uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obwarowana jest ograniczeniami wciąż trwającego stanu epidemii. Ze względu na limit zgromadzeń 150 osób, obchody koncentrować się będą zasadniczo wokół kościołów parafialnych lub filialnych. W związku z tym w parafiach należy:
zorganizować procesję eucharystyczną wokół kościoła (bez stacji) po każdej lub po wyznaczonej Mszy św. z udziałem jedynie uczestników liturgii. Tam, gdzie procesja wokół kościoła jest niemożliwa, należy wyjść przed kościół z Najświętszym Sakramentem i udzielić błogosławieństwa eucharystycznego,
zachęcić wiernych do udekorowania domów i mieszkań emblematami eucharystycznymi, flagami itp.

Wykorzystać można także następujące propozycje:
Adoracja Najświętszego Sakramentu w wyznaczonych godzinach.
W dni oktawy można urządzać procesje wokół kościoła po Mszy św. oraz adoracje Najświętszego Sakramentu.

4. Kuria i urzędy parafialne
Od 2 czerwca br. Kuria Diecezjalna w Zielonej Górze wraca do zwykłych godzin urzędowania.
Należy przywrócić normalne godziny urzędowania kancelarii parafialnych, zachowując normy sanitarne.
Zbiórki do puszek przewidziane w kalendarzu liturgicznym należy przeprowadzać według dotychczasowych zasad.

Zakończenie
Żywiąc nadzieję na dalszą poprawę sytuacji epidemicznej w naszej ojczyźnie, zachęcam wszystkich wiernych do włączania się z roztropnością ale i odwagą w życie duszpasterskie w swoich parafiach, słuchania słowa Bożego we wspólnocie i przystępowania do sakramentów świętych. Proszę też duszpasterzy, osoby konsekrowane i wiernych o modlitwę za dotkniętych epidemią i tych, którzy służą chorym. Wszystkich zawierzam wstawiennictwu Matki Bożej Rokitniańskiej i udzielam pasterskiego błogosławieństwa.
ks. Piotr Kubiak
Kanclerz Kurii

+Tadeusz Lityński
Biskup Zielonogórsko-GorzowskiZielona Góra, 30 maja 2020 r.
Znak: B1-8/20

2020-05-30

31.05.2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

2. W poniedziałek święto Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła.

3. W czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

4. W przyszłą niedzielę uroczystość Trójcy Przenajświętszej.

5. We wtorek w Drągowinie spotkanie rodziców dzieci komunijnych, rozpoczniemy Mszą świętą o godzinie 17:00

6. Wracajmy do swojej świątyni na spotkanie z Bogiem. Wracajmy na msze święte, do sakramentu pokuty, do modlitwy codziennej.

7. Od jutra przez cały czerwiec sprawujemy codziennie we wszystkich kościołach i kaplicach nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W Drągowinie nabożeństwo po mszy świętej.

8. W tym tygodniu I czwartek,piątek i sobota miesiąca.

9. Intencja na miesiąc czerwiec: aby ci, którzy cierpią odnaleźli swoje drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.

10. 2 czerwca przypada 23 rocznica wizyty św. Jana Pawła II w Gorzowie Wlkp.

11. W tym tygodniu 5 czerwca przypada 32 rocznica święceń kapłańskich ks.bp Tadeusza, 27 rocznica ks.Proboszcza, 35 rocznica ks. Adama Wijatkowskiego, 33 rocznica ks.Jana Wnuka - Lipińskiego. Prosimy o życzliwe wspomnienie nas w modlitwie.
Niedziela 31 maj - Zesłanie Ducha Świętego

9:00 Drągowina + Dorota+Maria+ s. Salomea +siostra Maria
11:15 Przybymierz + Maria Wiązek 1r.
12:30 Kotowice +rodziców:Regina i Maciej Pankiewicz/int córki/

Poniedziałek 1 czerwiec NMP, Matki Kościoła
10:00 Drągowina za parafian

Wtorek 2 czerwiec
17:00 Drągowina + Urszula Grzegorczyk 30 dzień po pogrzebie

Środa 3 czerwiec
10:00 Drągowina dziękczynna

Czwartek 4 czerwiec
10:00 Drągowina dantis

Sobota 6 czerwiec
17:00 Skibice za parafian
18:00 Przybymierz + Droszczak + Lechockich

Niedziela 7 czerwca/ Najświętszej Trójcy/

9:00 Drągowina + Maria + Maciej
10:15 Kaczenice + Roman + Edmund
11:15 Niwiska +Władysława/f/ + Stanisław /int córki z rodziną/
12:30 Kotowice +Stanisława/f/+Franciszka/f/+Antoni+braci Józef i Kazik

2020-05-22

24.05.2020
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

1. Dziękuję za wspólnie przeżytą niedzielną Eucharystię.

2. Dzisiaj Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego.

3. Dziś świętujemy uroczystość odpustową ku czci Wniebowstąpienia Pana Jezusa o godz. 13:00.

4. Trwa Nowenna do Ducha Świętego. W przyszłą niedzielę uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Pamiętajmy o przystrojeniu świątyni zielenią.

5. Nabożeństwa majowe na wioskach wedle ustalenia. W kościele parafialnym po mszy świętej.

6. Dziękujemy Bogu za wszelkie łaski udzielone naszej parafii.

7. Wszystkim parafianom życzę obfitości Łask Bożych i opieki Matki Bożej Stolicy Mądrości.Sobota 23 maj
17:00 Skibice+rodziców:Mikołaj i Julia+brat Piotr+Elżbieta
18:00 Przybymierz+Andrzej+Krzysztof+Radosław
19:15 Kaczenice+Zdzisław+Helena+Józef+Sabina+Józef

Niedziela 24 maj/Wniebowstąpienie Pańskie/

9:30 Kotowice + Maria Markulak 44r./int wnuków/

10:30 Niwiska+Helena+Aleksander Wanatko+Helena i +Stanisław Boczar

13:00 Drągowina Suma odpustowa za parafian

Poniedziałek 25 maj
17:00 Drągowina z okazji Dnia Matki + Walentyna Wożniak

Wtorek 26 maj
17:00 Drągowina O Boże błogosławieństwo dla Róż różańcowych p.Podlak

Środa 27 maj
10:00 Drągowina dantis
Piątek 29 maj
17:00 Kotowice + Józef Berbeka 30r.
Sobota 30 maj
17:00 Kaczenice+Eleonora,Kazimierz,Halina,Janina,Henryka+babcie i dziadków Kotowskich i Gąsiorów
18:00 Niwiska+rodziców Zofia i Stanisław
19:15 Skibice o zdrowie dla mamy Krystyny/int córek/

Niedziela 31 maj - Zesłanie Ducha Świętego
9:00 Drągowina +Dorota+Maria+s.Salomea+siostra Maria
11:15 Przybymierz + Maria Wiązek 1r
12:30 Kotowice +rodziców: Regina i Maciej Pankiewicz /int córki/

2020-05-16

Do ogłoszeń parafialnych na niedzielę 17 maja 2020 r.

W ramach obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, Pierwszy Program Telewizji Polskiej oraz Polskie Radio wyemitują w poniedziałek 18 maja br. o godzinie 18:00 widowisko muzyczne Santo subito - Prorok naszych czasów, podczas którego zaprezentowane zostaną utwory ważne dla polskiej kultury, przybliżające sylwetkę i nauczanie Papieża Polaka.
Koncert, został podzielony na części, które odnoszą się do wyzwań stawianych nam przez Ewangelię, a które były jednocześnie częstym tematem papieskiego przepowiadania. Wezwanie do pokoju, jedności, dialogu religijnego, solidarności i świętości życia.
Widowisko zostało zrealizowane na terenie Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach. Ze względu na wciąż aktualne ograniczenia związane z pandemią, nagrania dokonano bez udziału publiczności, a występy części artystów zostały zarejestrowane w ich domach.
Serdecznie zachęcamy do oglądania.

2020-05-14

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na VI NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ

1. Dzisiaj VI Niedziela Wielkanocna.

2. Nabożeństwo majowe po mszy świętej.

3. W poniedziałek, wtorek, środę przed Wniebowstąpieniem Pańskim i odpustem modlimy się o urodzaje i błogosławieństwo w pracy na roli.

4. W przyszłą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Nasza parafia będzie przeżywała Uroczystość Odpustową Wniebowstąpienia Pańskiego o godz. 13:00. Sumie odpustowej przewodniczyć będzie i słowo okolicznościowe wygłosi ks. Leszek Białuga, proboszcz na Tuplicach.

5. Został zwiększony limit obecności na Eucharystii. Wracajmy do kościoła i pielęgnujmy naszą wiarę, abyśmy byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Wielu z nas już od wielu tygodni nie uczestniczy we Mszy św. a może nawet się nie modli. To dla nas sprawdzian w jakiej kondycji jest nasza wiara,osobista relacja z Panem Bogiem.

6. Liczba wiernych na Mszy św. i nabożeństwach w kościołach: *Drągowina - 32 osób *Przybymierz - 42 osób *Kotowice - 72 osób *Niwiska - 32 osób *Skibice - 30 osób *Kaczenice - 12 osób

7. Od piątku rozpoczynamy nowennę do Ducha Świętego.

8. Zapowiedzi 2 : Jarosiewicz Bartosz st.wol. I Pankiewicz Ewelina st.wol.

9. Wszystkim solenizantom, jubilatom życzę obfitości Łask Bożych i opieki Matki Bożej Królowej Polski.

2020-05-14

INTENCJE MSZALNE

Sobota 16 maj
10:00 Kotowice + Andrzej Klepczarek 32r.
17:00 Kaczenice 90 rocznica urodzin Lidia Sulimierska
18:00 Niwiska + mąż Eugeniusz /int żony i dzieci/

Niedziela 17 maj
9:00 Drągowina +Bernadeta + Rudolf
10:15 Przybymierz Dziękczynna z okazji 100 - rocznicy urodzin św. Jana Pawła II i za Jego przyczyną o potrzebne łaski dla Róży Różańcowej z Przybymierza
11:15 Skibice 18 rocznica urodzin Natalii /int rodziców/
12:00 Kotowice Dziękczynna Róży Różańcowej/od zelatorki Józefy/

Wtorek 19 maj
10:00 Drągowina za parafian

Środa 20 maj
17:00 Drągowina +rodziców: Dorota i Michał, Weronika i Klemens

Czwartek 21 maj
17:00 Drągowina + Bronisław /intencja córki z rodziną/
Piątek 22 maj 10:00 Drągowina w intencji rodziny

Sobota 23 maj
17:00 Skibice + rodziców:Mikołaj i Julia+brat Piotr + Elżbieta
18:00 Przybymierz +Andrzej+Krzysztof+Radosław
19:15 Kaczenice +Zdzisław+Helena+Józef+Sabina+Józef

Niedziela 24 maj/ Wniebowstąpienie Pańskie, uroczystość/

9:30 Kotowice + Maria Markulak 44r./ int wnuków/
10:30 Niwiska +Helena +Aleksander Wanatko +Helena i +Stanisław Boczr
13:00 Drągowina - odpust - za Parafian

2020-05-08

10.05.2020r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


1. Dziękuję za wspólnie przeżytą niedzielną Eucharystię.

2. Dzisiaj V Niedziela Wielkanocna.

3. Spowiedź wielkanocna przed Mszą św. w Drągowinie.

4. W czwartek 14 maja świętego Macieja Apostoła.

5. Zapowiedzi: Jarosiewicz Bartosz st.wol i Pankiewicz Ewelina st.wol.zap. I

6. Okres wielkanocny to okres roku kościelnego w którym jesteśmy bliżej nieba. Św. Edyta Stein

7. Wychwalamy Maryję śpiewając w maju Litanie Loretańską.

8. Na filiach nabożeństwo majowe według zwyczaju.

9. Uczestniczymy we Mszy św. niedzielnej w skupieniu i wyciszeniu w domach. Ale w tygodniu można przyjść i uczestniczyć kościele. Pielęgnujmy naszą wiarę, abyśmy byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Wielu z nas już od wielu tygodni nie uczestniczy we Mszy św. a może nawet się nie modli. To dla nas sprawdzian w jakiej kondycji jest nasza wiara,osobista relacja z Panem Bogiem.

10. Wszystkim solenizantom, jubilatom życzę obfitości Łask Bożych i opieki Matki Bożej Królowej Polski.

11. Narzeczonych polecam życzliwej pamięci modlitewnej i życzę dużo wytrwałości i świętej cierpliwości na czas oczekiwania tego jedynego dnia w życiu.INTENCJE MSZALNE

Sobota 9 maj
17:00 Skibice + Rodziców: Maria i Hilary + brat Czesław
18:00 Przybymierz 18r. Urodzin Dominika /int rodziców/

Niedziela 10 maj /5 Niedziela Wielkanocy/

9:00 Drągowina +Teresa+Adam+Norbert Kuczak++dziadków z obu stron
10:15 Kaczenice +Halina+Marian Zubek+Jan Sobierajski/siostrzenica z rodziną
11:00 Niwiska +Babcie i Dziadków z obu stron
12:00 Kotowice + Jan 15r. /int żony z synami/

Wtorek 12 maj
10:00 Drągowina za parafian

Środa 13 maj
17:00 Drągowina + Krystyna Kogut /int męża Czesława/

Czwartek 14 maj
17:00 Przybymierz + Liliana Łukaszczyk /int Artura Olszowskiego i córki Julii/
Piątek 15 maj 17:00 Kotowice + Marcin Najdek 20r. /int syna Czesława/

Sobota 16 maj
10:00 Kotowice + Andrzej Klepczarek 32r.
17:00 Kaczenice 90 rocznica urodzin Lidia Sulimierska
18:00 Niwiska + mąż Eugeniusz /int żony i dzieci/

Niedziela 17 maj/6 Niedziela Wielkanocy/

9:00 Drągowina +Bernadeta + Rudolf

10:15 Przybymierz Dziękczynna z okazji 100 - rocznicy urodzin św. Jana Pawła II i za Jego przyczyną o potrzebne łaski dla Róży Różańcowej z Przybymierza

11:15 Skibice 18 rocznica urodzin Natalii /int rodziców/

12:00 Kotowice Dziękczynna Róży Różańcowej/od zelatorki Józefy/

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Drągowina 2008